Tác giả  Gokhun Guneyhan đã du lịch rất nhiều nước châu Âu và lưu lại những bức hình đẹp ở các thành phố nổi tiếng ông đi qua như: Barcelona, Venice, Bordeux….Ông đã lồng vào các bức ảnh miêu tả về đặc trưng tại nơi đó. Cùng xem bộ ảnh du lịch các thành phố châu Âu

Europe in Letters by Gokhun Guneyhan 1

Europe in Letters by Gokhun Guneyhan 2

Europe in Letters by Gokhun Guneyhan 3

Europe in Letters by Gokhun Guneyhan 4

Europe in Letters by Gokhun Guneyhan 5

Europe in Letters by Gokhun Guneyhan 6

Thành phố châu Âu

Europe in Letters by Gokhun Guneyhan 8

Europe in Letters by Gokhun Guneyhan 9

Europe in Letters by Gokhun Guneyhan 10

Europe in Letters by Gokhun Guneyhan 11

Europe in Letters by Gokhun Guneyhan 12

Europe in Letters by Gokhun Guneyhan 13

Bạn muốn đến thành phố nào nhất trong số này?